Wij werken nog verder aan de nieuwe site om vorm en inhoud te optimaliseren.

Brieven

Brieven aan ouders

Voorrangsregeling bij inschrijvingen

voorrangsregeling nieuwe leerlingen

Schoolreglement

Schoolreglement en infobrochure 2018.pdf

Privacybeleid Gbsbekkevoort

Privacybeleid Gbsbekkevoort.pdf