Wij werken nog verder aan de nieuwe site om vorm en inhoud te optimaliseren.

Schoolraad

De schoolraad heeft advies- en overlegbevoegdheid over een groot aantal onderwijsaangelegenheden.
De schoolraad wordt om de vier jaar verkozen en vergadert minimaal driemaal per jaar.

De huidige schoolraad bestaat uit:

  • De voorzitter: Nadine L’Abbé
  • De secretaris:
  • De vertegenwoordigers van het personeel: Petra Jonckers, Kristin Ceulemans, Dorien Tielens
  • De vertegenwoordigers van de ouders: Nadine L’Abbé, Hanne Callewaert, Evie Claes
  • De vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap: Marc Mellaerts, Annelies Keustermans, Marc Borgugnons
  • De directeur zetelt ambtshalve met raadgevende stem in de schoolraad.