Schoolraad

De schoolraad heeft advies- en overlegbevoegdheid over een groot aantal onderwijsaangelegenheden.
De schoolraad wordt om de vier jaar verkozen en vergadert minimaal driemaal per jaar.

De huidige schoolraad bestaat uit:

Nadine L'abbé
De voorzitter
De secretaris
Nadine L’Abbé, Sofie Jelinskie, Evi Piret
De vertegenwoordigers van de ouders
Marc Mellaerts, Annelies Keustermans, Marc Borgugnons
De vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap
De directeur
zetelt ambtshalve met raadgevende stem in de schoolraad