De schoolraad heeft advies- en overlegbevoegdheid over een groot aantal onderwijsaangelegenheden.
De schoolraad wordt om de vier jaar verkozen en vergadert minimaal driemaal per jaar.

De huidige schoolraad bestaat uit: 

Kim bruyneels, Sofie Jelinski, Evi Piret

De vertegenwoordigers van de ouders

De directeur
Leen Laeremans

zetelt ambtshalve met raadgevende stem in de schoolraad

pETRA JONCKERS, DORIEN TIELENS, KRISTIN CEULEMANS

DE VERTEGENWOORDIGERS VAN HET PERSONEEL

Marc Mellaerts, Elien michiels

De vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap