De schoolraad heeft advies- en overlegbevoegdheid over een groot aantal onderwijsaangelegenheden.
De schoolraad wordt om de vier jaar verkozen en vergadert minimaal driemaal per jaar.

De huidige schoolraad bestaat uit: 

Nadine L’Abbé, Sofie Jelinski, Evi Piret

De vertegenwoordigers van de ouders

De directeur

zetelt ambtshalve met raadgevende stem in de schoolraad

pETRA JONCKERS, DORIEN TIELENS, KRISTIN CEULEMANS

DE VERTEGENWOORDIGERS VAN HET PERSONEEL

Marc Mellaerts, Annelies Keustermans, Marc Borgugnons

De vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap