Ons Team

Onze schoolraad

De schoolraad heeft advies- en overlegbevoegdheid over een groot aantal onderwijsaangelegenheden.
De schoolraad wordt om de vier jaar verkozen en vergadert minimaal driemaal per jaar.

De huidige schoolraad bestaat uit: 

Kim bruyneels, Sofie Jelinski, Steffi Simons

De vertegenwoordigers van de ouders

De directeur
Karolien Luyten

zetelt ambtshalve met raadgevende stem in de schoolraad

pETRA JONCKERS, DORIEN TIELENS

DE VERTEGENWOORDIGERS VAN HET PERSONEEL

Marc Mellaerts, Elien michiels

De vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap