Visie

Pedagogisch project De Verre Kijker

Wij zijn een dorpsschool gelegen in het landelijke Bekkevoort en wij behoren tot het officieel gesubsidieerd onderwijsnet. In ‘De Verre Kijker’ vergroten we onze kijk op kinderen: een school waar talenten worden vergroot, kinderen en ouders dichtbij zijn, leerlingen met de juiste kijk worden geholpen om hun eigen weg te vinden. We streven naar een fijn groepsgevoel zodat ieder kind kan zijn wie hij is en kan worden wie hij wil zijn.

Ons pedagogisch project geeft weer wat wij als school in de kijker zetten.

Open school

Onze schoolpoort staat open voor ieder kind.
We kijken naar de eigenheid van elk kind, hun verschillen en hun talenten, welke ook de filosofische en religieuze opvatting van de ouders is.

Brede kijk

We proberen verder te kijken om alles uit het kind te halen zodat het zijn eigen weg zal vinden. Ons team kijkt met een brede blik naar de maatschappij. We streven ernaar om van onze kinderen wereldburgers te maken. We reiken hen handvaten aan zodat ze de nodige vaardigheden ontwikkelen om kritisch en open minded in het leven te staan.

Samen sterk

Als schoolteam staan we samen achter ons project en streven we dezelfde waarden en normen na. Dit zorgt voor duidelijke communicatie welke onze leerlingen meenemen over hun schoolloopbaan heen. De ouders spelen hierin ook een belangrijke rol. Om de kinderen optimaal te kunnen begeleiden, communiceren we op een efficiënte manier. Samen sterk is voor ons een belangrijke pijler. We werken graag met de ouders om verschillende activiteiten te organiseren.

Fijn groepsgevoel

Mogen en kunnen zijn wie je bent, je goed voelen in je vel, je veilig en gewaardeerd voelen, respect hebben voor elkaar en vertrouwen hebben in elkaar en jezelf. Dit zijn onze waarden die de basis vormen om een fijne groep te creëren. In deze groep heeft elk kind zijn eigen plaatsje, met ons KiVa- project dat we hoog in het vaandel dragen, versterken we doelgericht deze vaardigheden.

Uitdagend, grenzen verleggend

  • De Verre Kijker creëert uitdagend en verrijkend onderwijs. We houden rekening met de leefwereld van de kinderen en hun interesses. We kunnen inspelen op het moment en verhogen alzo de betrokkenheid van elk kind. We zetten ook sterk in op STEM-onderwijs en verschillende domeinen.
  • De Verre Kijker biedt een digitale leeromgeving aan: Smartboard, computers, iPads, Lego WeDo… Onze kinderen krijgen alle kansen om hun grenzen te verleggen.

Maatwerk

We zorgen ervoor dat elk kind de nodige en verwachte bagage meekrijgt op het einde van zijn schoolloopbaan. Aan de hand van ontwikkelingsdoelen, leerplandoelen en eindtermen bewaken we de leerlijnen van de schoolloopbaan van elk kind op klas- en schoolniveau.

Binnen de klaswerking wordt er gedifferentieerd zodat elk kind zich optimaal kan ontwikkelen. Vanuit elk kind zijn talenten en beperkingen wordt er ook zorg op maat aangeboden. Onze zorgcoördinator speelt hierin een grote en belangrijke rol.